SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Gepubliceerd op 06-07-2016

2016-07-06

WA + volledig casco

betekenis & definitie

Een WA + volledig casco is een autoverzekering waarbij de eigenaar van de auto tegen zoveel mogelijk vormen van schade is verzekerd. Met een WA + volledig casco is men zowel verzekerd tegen schade door schuld van andere automobilisten als voor schade door eigen toedoen.

Wanneer men een auto koopt, is men verplicht om hiervoor minstens een WA-verzekering af te sluiten. Dit houdt in dat men verzekerd is tegen het risico van aansprakelijkheid, oftewel schade die wordt toegebracht aan andere personen en auto’s. Aanvullend op deze WA-verzekering kan men kiezen voor een WA + volledig casco. Dit is de meest uitgebreide verzekering voor een auto. Bij een WA + volledig casco is men niet alleen verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid, maar onder andere ook tegen schade door eigen schuld, natuurschade, vandalisme en diefstal. Omdat de WA + volledig casco de meest uitgebreide bescherming biedt, wordt deze ook wel een ‘all risk’ autoverzekering genoemd.

In geval men een auto heeft verzekerd met WA + volledig casco, wordt door de verzekeraar over het algemeen een bedrag voor eigen risico vastgesteld. Dit is het bedrag dat niet wordt vergoed in geval van schade, men dient dit zelf te betalen. Hoe hoog het eigen risico is, kan onder andere afhangen van het soort schade en de leeftijd van diegenen op wiens naam het voertuig staat geregistreerd.

Niet alle schade aan de auto wordt gedekt door een WA + volledig casco. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een auto te dekken tegen normale slijtage, waardevermindering of opzettelijke schade. Ook schade als gevolg van roekeloosheid of rijden onder invloed wordt niet vergoed.