SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Gepubliceerd op 06-07-2016

2016-07-06

Schadeverzekering

betekenis & definitie

Een schadeverzekering is een afspraak waarbij een verzekerde, in het geval van werkelijke schade, schadeloos wordt gesteld en een uitkering ontvangt van een verzekeraar. Schadeverzekering is hiermee een overkoepelende term waarmee diverse verzekeringen tegen schade kunnen worden bedoeld.

In het Burgerlijk Wetboek artikel 7:944 wordt een schadeverzekering als volgt beschreven: “De verzekering strekkende tot vergoeding van vermogensschade die de verzekerde zou kunnen lijden.” Wanneer men een schadeverzekering aangaat stelt de verzekeraar samen met de verzekerde een verzekerde som vast. Hierin staat onder andere de som waarvoor de verzekeringnemer gedekt wilt worden, de grens tot waar de schade wordt gecompenseerd en de som waarover uiteindelijk de premie wordt berekend. Wanneer de schade een wat grotere omvang heeft, wordt gekeken of de verzekerde som nog steeds in overeenstemming is met de waarde van het beschadigde object.

Een aantal schadeoorzaken is echter bij alle schadeverzekeraars uitgesloten. De uitgesloten oorzaken zijn bijvoorbeeld: muiterij, oproer, binnenlandse onlusten, een opstand en een burgeroorlog. De Wet op het financieel toezicht ontzegt verzekeraars het recht om deze oorzaken van schade te mogen verzekeren. Bij terrorisme mogen alle verzekeraars samen maximaal 1 miljard euro vergoeden. Overstromingen, aardbevingen, atoomkernreacties en vulkanische uitbarstingen worden allemaal niet verzekerd.

Schadeverzekeringen kunnen worden ingedeeld in drie categorieën. De eerste is de brandverzekering. Daaronder vallen de inventarissen, inboedels en opstallen. Hierbij is de verzekerde ook verzekerd tegen schadeoorzaken als diefstal, inbraak, ontploffingen, blikseminslagen en grote stormen. De transportverzekering is de tweede categorie. Deze verzekering dekt de goederen die worden vervoerd en van alles rond de transportatie. De laatste categorie is de cascoverzekering. Hieronder vallen de verzekeringen die nergens anders kunnen worden ingedeeld, bijvoorbeeld de aansprakelijkheidsverzekering.