SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Gepubliceerd op 01-08-2016

2016-08-01

Langlopende reisverzekering

betekenis & definitie

Een langlopende reisverzekering is een verzekering zonder vooraf gestelde einddatum die bepaalde schade dekt die zich tijdens een reis kan voordoen. De term die hier in veel gevallen voor gebruikt wordt is ‘doorlopende reisverzekering’.

Een langlopende reisverzekering dekt bepaalde schade die zich tijdens een reis kan voordoen. Net als een kortlopende reisverzekering. Het verschil tussen beide zit hem in de looptijd van de overeenkomst. Een langlopende reisverzekering heeft geen einddatum en vervalt pas bij opzeggen van de overeenkomst. Een kortlopende reisverzekering loopt zolang als vooraf is vastgesteld.

Omdat reisverzekeringen ook schade kunnen dekken aan reizen binnen eigen land, is het vaak voordeliger om een langlopende reisverzekering af te sluiten.

Een doorlopende reisverzekering dekt een reis tot een maximaal aantal dagen. Het aantal reizen dat gedekt wordt kent echter geen maximum.