SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Gepubliceerd op 27-10-2016

2016-10-27

Eigen risico

betekenis & definitie

Eigen risico is een veel gebruikte term waarmee wordt bedoeld het deel van een schade dat voor eigen rekening is, uitgedrukt in geld.

Een eigen risico is een vooraf gesteld bedrag, dan wel percentage, dat voor eigen rekening komt, wanneer er een zich een schade voordoet die gedekt wordt door een verzekering. Wanneer de schade hoger is dan het eigen risico dan dekt de verzekering de schade vanaf dit bedrag. Eventueel tot aan een maximaal gesteld bedrag.

Voor een zorgverzekering geldt een verplicht eigen risico. Een eigen risico zit echter niet altijd standaard in een verzekering.

Het opnemen van een eigen risico kan een optie zijn om de premie te drukken. Ook het aanpassen van de hoogte van de eigen premie kan worden gebruikt om de premie lager te houden.

Het eigen risico kan worden teruggevonden in de afgestemde polis.