SNS Bank

Een bank met begrijpelijke producten

Gepubliceerd op 06-07-2016

2016-07-06

All risk autoverzekering

betekenis & definitie

Een all risk autoverzekering is een autoverzekering met de meest uitgebreide dekking. De all risk autoverzekering dekt niet alleen schade toegebracht aan anderen, maar ook de schade aan het eigen voertuig. Een all risk verzekering wordt ook WA + volledig casco autoverzekering genoemd.

Een all risk autoverzekering dekt schade aan de eigen auto veroorzaakt door van buiten komende oorzaken en schade die men zelf heeft veroorzaakt. All risk wil niet altijd zeggen dat alle risico's gedekt zijn, maar de meeste schades aan anderen en aan het eigen voertuig vallen wel binnen de dekking. Schade aan de auto die verzekerd is met een all risk verzekering wordt bijvoorbeeld niet vergoed in geval van normale slijtage of opzettelijk gemaakt schade.

De meeste verzekeraars hanteren bij schade een eigen risico, ook bij een all risk verzekering. De hoogte van het eigen risico hangt af van de schadeoorzaak, beveiliging van de auto, de waarde van de auto, de leeftijd van de bestuurder en het betrokken reparatiebedrijf. Daarnaast wordt er bij een all risk autoverzekering door verzekeraars gewerkt met een bonus malus systeem . Een schadeclaim door een van buiten komende oorzaak, zoals diefstal, ruitbreuk of stormschade, heeft meestal geen gevolgen voor de premie van je autoverzekering. Schade die door de verzekerde zelf wordt veroorzaakt, heeft wel negatieve gevolgen voor de hoogte van de bonus-malus ladder. Dit heeft tot gevolg dat er wel schade wordt uitgekeerd, maar de premie van de autoverzekering de komende jaren stijgt.

Veel all risk autoverzekeringen hebben een occasion waarderegeling. Bij totaal verlies wordt het aankoopbedrag van een gelijkwaardige auto vergoed. Bij een autoverzekeringen zonder deze regeling, wordt de dagwaarde uitgekeerd, die veelal lager is.