Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Gepubliceerd op 24-10-2019

2019-10-24

Zingeving sinterklaasfeest

betekenis & definitie

Het sinterklaasfeest zit vol mythische verschijnselen, die eeuwen en mogelijk zelfs millennia teruggaan. Mythen vormen een manier om antwoorden op zingevingsvragen te vinden. Hoewel het feest ook negatieve gevoelens (→ discriminatie, seksisme, enzovoort) oproept, kunnen er positieve zaken aan gekoppeld worden:

•Kinderen spelen sinterklaasverhalen na: ze spelen ‘Zwarte Pietje’ of ‘Sinterklaasje’ en verplaatsen zich zodoende in een andere rol. Het toneelspel met Sinterklaas waaraan oudere kinderen als hulppiet of nog later als hulpsinterklaas mee mogen doen, leert hun zich in te leven in de positie van medemensen. Het je kunnen inleven in een ander is in je latere leven erg belangrijk.
•Het ritueel van geven en ontvangen van geschenken, liefde, aandacht en gezelligheid is een waardevol gegeven met sinterklaas. Ook solidariteit en medemenselijkheid spelen een rol: aandacht hebben voor mensen die het niet zo goed hebben als jij.
•Het feest zet aan tot creatieve daden, zoals surprises en gedichten maken.
•Het sinterklaasfeest kan aanzetten tot meer begrip voor elkaars cultuur, bijvoorbeeld door het te vieren naast het suikerfeest, waar het ook om geven en ontvangen gaat. Zo kunnen mensen uit andere culturen kennismaken met deze Nederlandse folkloristische traditie.
•Sinterklaas versterkt het saamhorigheidsgevoel, ook al is iedereen verschillend.
•Het is een reinigingsritueel: het ‘schoonwassen’ van de samenleving en een uitlaat voor spanningen (→ Ommekeerfeesten).
•Volwassenen mogen zich ook weer overgeven aan het spel van Sinterklaas: je mag er weer in geloven en ervan genieten.