Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Gepubliceerd op 24-10-2019

2019-10-24

Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak

betekenis & definitie

Doelstelling van deze vereniging was ‘het volksgeluk bevorderen door veredeling der openbare vermaken’. Deze vereniging was in 1871 opgericht. Een bekend wapenfeit is het oprichten van de eerste speeltuin in Amsterdam, waar kinderen ‘zich onder behoorlijk toezicht kunnen vermaken met spelen, die zowel een aangename ontspanning als een gezonde lichaamsoefening verschaffen’.

Het damescomité van deze Vereniging tot Veredeling van het Volksvermaak organiseerde vanaf 1873 in het Paleis voor Volksvlijt sinterklaasfeesten voor vierduizend brave en vlijtige kinderen. Alleen kinderen van stadsscholen en Waalse diaconiescholen deden mee. Hervormde, roomse en joodse kinderen mochten zo’n gebouw, gewijd aan wereldse vermaken, niet betreden. Nadat er in 1876 een ballet was opgevoerd, dreigden ook andere scholen zich terug te trekken, maar toen het comité besloot in plaats van dans een pantomime te laten opvoeren, konden (mochten?) ze toch komen. De kinderen kregen chocolade, krentenbrood en een sinterklaascadeau. Ze genoten hier zeer van een verslaggever van het Algemeen Handelsblad schrijft in december 1873: ‘En hoe kan men een denkbeeld geven van dien éénen kreet van verrukking uit honderden keeltjes, die nu weerklonk door het Paleis?’ → Amsterdam.