Sinterklaaslexicon

Sinterklaas van A tot Z door Marie-José Wouters

Gepubliceerd op 24-10-2019

Sint-Nicolaas Genootschap

betekenis & definitie

In 1989 werd dit genootschap in Sint Niklaas in België opgericht. Sinds 1993 bestaat er ook een Nederlands Genootschap met eigen bestuur.

In Vlaanderen: www.sngvlaanderen.org.

In Nederland: www.sngnederland.nl.

Doel is: Sint-Nicolaas als historische figuur en sinterklaas als cultuurverschijnsel meer bekendheid te geven, oftewel officieel: ‘Het doel is initiatieven te nemen en te bevorderen waarin de figuur van en de legenden en volksgebruiken rond Sint-Nicolaas centraal staan.’ Het genootschap probeert dit doel te bereiken door:

•De cursus ‘De Goede Sint en Piet’ te organiseren. De cursus bevat vier onderdelen:
1de historische identiteit en ontwikkeling van legenden en volksgebruiken rondom de figuren van Sint-Nicolaas en Zwarte Piet;
2de betekenis van het sinterklaasgebeuren voor kinderen van 0 tot 9 jaar en de psychologische en pedagogische implicaties;
3de persoon van Zwarte Piet in historisch perspectief en de veranderingen die in zijn rol in het sinterklaasfeest zijn opgetreden;
4de praktijk over de uiterlijke verschijningsvorm, kledingregels en gedragsvoorschriften van degenen die zich als hulpsinterklaas of hulppiet willen vertonen.
•Tentoonstellingen te organiseren en te begeleiden.
•Onderzoek te doen.
•Jaarlijks een Sint-Nicolaasroute te organiseren, waarbij bijvoorbeeld Sint-Nicolaaskerken of beelden bekeken worden.
•Minder bekende sinterklaasliederen te verzamelen en verspreiden. Het aanleren van deze liederen op scholen wordt aangemoedigd.
•Een driemaandelijks tijdschrift uit te geven met allerlei wetenswaardigheden over Sint-Nicolaas en het sinterklaasfeest: Tijdingen van het Sint-Nicolaas Genootschap.

Hulpsinterklazen → Stichting Nationaal Sint-Nicolaas Comité.