Gepubliceerd op 14-10-2020

zijn laatste troef uitspelen

betekenis & definitie

In het dagelijks leven wordt met zijn laatste troef uitspelen aangeduid dat iemand zijn laatste kans waarneemt, zijn laatste argument naar voren brengt. Deze betekenis is niet geheel en al in overeenstemming met de werkelijkheid van het kaartspel, waaraan de zegswijze is ontleend, want daarin behoeft de laatste troef niet tevens de laatste kans op succes te zijn.

Er is nog een handvol zegswijzen waarin het woord troef (dat tegen het einde van de vijftiende eeuw ontstond uit het grieks-latijnse triumphus) voorkomt, maar hierbij is wel sprake van variaties op één en hetzelfde thema. Wie alle troeven in handen houdt, is meester van de situatie; als hij geen troef verzaakt om zijn tegenstander troef te geven (af te straffen) of te overtroeven, dan zal deze laatste moeten toegeven dat bij hem armoe troef is!