Gepubliceerd op 14-10-2020

iemand in zijn achilleshiel treffen

betekenis & definitie

Met iemands achilleshiel wordt een zwakke plek in zijn karakter of opvattingen aangeduid; meer in het algemeen wordt de zegswijze ook toegepast op een lacune in een betoog of in een systeem. De naam Achilles verwijst naar de klassieke oudheid: Achilles, een heldenfiguur uit de Griekse mythologie, was de dapperste en schoonste der strijders die onder aanvoering van koning Agamemnon tegen de Trojanen optrokken.

Als zodanig is Achilles door Homerus bezongen in de Ilias, die dan ook begint met: ‘Zing mij, Muze, de wrok van Peleus’ zoon Achilles.’ De mythe van de spreekwoordelijk geworden achilleshiel is echter uit post-Homerische bron ontstaan. Achilles’ moeder Thetis zou haar zoon als kind in het water van de Styx hebben ondergedompeld om hem onkwetsbaar te maken; daarbij hield zij echter het kind aan zijn hiel vast, waardoor dit deel van het lichaam niet door het water werd geraakt. De onderdompeling mocht dan ook niet baten; tijdens de belegering van Troje werd Achilles getroffen door een pijl, die Paris, de zoon van de Trojaanse koning, op hem afschoot. En Achilles stierf omdat deze pijl zijn lichaam raakte op de enige kwetsbare plaats: zijn hiel.