Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

Gepubliceerd op 26-11-2020

PARTICULARIS

betekenis & definitie

Bizonder, afzonderlijk. Non possemus cognoscere comparationem uversalis ad particulare, nisi esset una potentia, quae cognosceret utrumque, s. THOMAS, COMM.

IN III DE ANIMA LECT. 8, Het gaat niet aan de verhouding van het algemeene tot het bizondere te kennen, of er moet één vermogen zijn dat beide kent. Sublato universali, tollotur particularia, Wanneer het algemeene wegvalt, valt ook het bizondere weg. — Particularium non est scientia nec definitio, S. THOMAS, SUM. THEOL. I, Q. 44, A. 3, ARG. 3, Het bizondere is voor wetenschap noch bepaling vatbaar.