Schiphol Group

Schiphol Group Begrippenlijst

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

ROE

betekenis & definitie

Resultaat na belastingen (toekomend aan aandeelhouders) gedeeld door het gemiddeld eigen vermogen (Return on equity)