Lomperd betekenis & definitie

onbeschaafd, onbeleefd, lomp persoon.

Ja, Jacobus kan ook schimpen, als hij maar recht op zijn comptoir is: men weet niet waar somwijlen de menschen hunne talenten hebben, zo zij niet in de gelegenheid zijn om die te ontwikkelen: zou hij bij ons niet voor een logge lompert hebben doorgegaan, indien ik hem niet nu en dan eens had tegengesproken? (Betje Wolff, Historie van Mejuffrouw Cornelia Wildschut, of de Gevolgen der Opvoeding, 1793-1796)

Gepubliceerd op 06-06-2017