Langstaart betekenis & definitie

(Ned.-Indië, racistisch, verouderd) Chinees. Niet vermeld in het WNT.

In den Japansch-Chineeschen oorlog hebben de keizerlijke troepen, toen op het slagveld het vuur hun al te heet werd - het gezond verstand en het redeneerend vermogen van den langstaart verloochenen zich nooit - tot hunne aanvoerders gezegd: Jullie hebben den oorlog begonnen, het vuurtje aangemaakt, weest gij ook de brandweermannen. De soldaten hebben het geweer er bij neer gesmeten en zijn aan den haal gegaan. (De Groene Amsterdammer, 12/03/1899)

Een Chinees en thee, dat is één en ondeelbaar. En in vroeger jaren kon je je geen theezakje of -busje zonder zoo’n langstaart en allerlei voor ons Westerlingen onbegrijpelijke Chineesche karakters, voorstellen. (Nieuwe Rotterdamsche Courant, 07/11/1929)

Laatst bijgewerkt 06-06-2017