Jan Lubbes betekenis & definitie

idem als Jan Lul, janlul. Eigenlijk een vertaling van de Franse scheldnaam Jean Foutre (door du Perron).

Men heeft in de wereldliteratuur het ergste niet ontmoet als men niet te doen heeft gehad met de lezende en schrijvende Jan Lubbes. Beurtelings laffer dan Jan Salie, vunziger dan Jan Rap, dommer en koppiger dan Jan Publiek, en op ieder ogenblik aan deze allen verwant, is hij niettemin essentieel en onvervangbaar zichzelf: Jan Lubbes. Van zijn invloed loopt de Nederlandse literatuur over. (Forum, jaargang 3,1980)

Laatst bijgewerkt 16-05-2017