hannes betekenis & definitie

sullig persoon; lummel. Bij Boekenoogen:

't Is een hannes. Schele Hannes is een scheldwoord voor een onbetrouwbaar sujet. Hannes is een verkorting van de voornaam Johannes.

Stomme hannes! grommelde Verhoef, de kooi latend om voor ’t raam te gaan, waar hij bleef uitzien naar wat er sedert de morgen veranderd was. (Frans Coenen, Zondagsrust, 1902)

Men wuifde hem vrolijk weg en achterna en uit de kreten als ‘sullige jongen’ en ‘goeie hannes’, die achter de deur die hij behoedzaam sloot opklonken, begreep hij dat zijn optreden instemming had gewekt. (Heere Heeresma, De vis, 1963)