galgenaas, galgenbrok betekenis & definitie

schurk, schelm. Galgenaas eigenlijk: het lijk van een gehangene, dienende als prooi voor de vogels. Sedert de zestiende eeuw.

Die Galgebrok, die Baliekluiver, die Spekjager... (Pieter Louwerse, Vlissinger Michiel, 1880)

In ’t spinhuis wachten ze je al of op ’t oorlogsschip, jou straatslender, gauwdief, galgenaas...! (C. Joh. Kieviet, Uit het leven van Dik Trom, 1899)

Pakje weg, galgebrok! (Johan Fabricius, De scheepsjongens van Bontekoe, 1923)