falderappes, valderappes betekenis & definitie

van oorsprong Amsterdams-Joodse term (Poolse Joden kenden het woord niet) om het lagere volk, het gepeupel of het schorremorrie mee aan te duiden: stuk falderappes! Het woord dateert uit het begin van de achttiende eeuw. De herkomst is erg onzeker. Van Dale denkt aan Spaans-Portugees gualdrapa (paardendrek), en praat daarmee Beem (1967) na. Wellicht moet dan gedacht worden aan een betekenisverschuiving naar ‘minderwaardig stuk textiel’. Gualdrapa had in de Middeleeuwen ook de betekenis ‘mantel; van mantel afhangend vod’. Volgens de auteur werd het woord met d of met t na 1 uitgesproken en kende het Duitse Jiddisch de vormen galderappes (Hamburg) en chalderappes. Een andere mogelijke herkomst, eveneens verwijzend naar het textiel, is die van Frans ualet de drap (lakenknecht). Mogelijk had deze in vroeger eeuwen geen al te goede reputatie. Endt (1974) vindt deze verklaring evenwel dubieus. Ook een mogelijke afleiding van Frans chales rapés lijkt hun hoogst onwaarschijnlijk.

Ze schijnen nogal lastig te zijn geweest, want nog altijd noemt men in Amsterdam het minste soort van menschen, het ‘crapule’ of ‘valderappes’; vee van de richel. (De Groene Amsterdammer, 09/08/1914)

Breng dat stuk falderappes maar weer naar de provoost. (A.M. de Jong, Frank van Wezels roemruchte jaren, 1928)

Het falderappes zweert bij al wat dom en lelijk is. (Gerrit Komrij, Lof der simpelheid, 1988)