Sander Weijers

Msc. Sociologie en Politieke Theorie

Gepubliceerd op 10-06-2016

2016-06-10

Armoedeval

betekenis & definitie

De armoedeval is de benaming voor de situatie waarin mensen die in relatieve armoede leven nauwelijks mogelijkheden hebben om hun situatie hieromtrent te verbeteren. In de praktijk wordt hiermee vaak verwezen naar personen die er op inkomen achteruit gaan wanneer ze vanuit de bijstand een baan hebben gevonden.

Wanneer men in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt, dient men als compensatie hiervoor over het algemeen actief op zoek te zijn naar een baan. Op deze manier wordt re-integratie op de arbeidsmarkt bewerkstelligd, met als doel iemands maatschappelijke positie te verbeteren. In sommige gevallen zorgt de regelgeving omtrent de bijstand er echter voor dat men werk vindt dat minder of evenveel betaalt als de hoogte van een uitkering. Hoewel dit leidt tot re-integratie op de arbeidsmarkt, zal iemand maatschappelijke positie hierdoor weinig veranderen. Dit wordt ook wel de armoedeval genoemd.

De armoedeval is in veel gevallen het gevolg van bepaalde regelgeving die ervoor zorgt dat men niet in staat is om zijn of haar inkomenspositie te verbeteren. Men kan bijvoorbeeld vanuit de bijstand een baan vinden, waardoor men een vast inkomen heeft per maand. Over dit inkomen dient men echter belasting te betalen. Daarnaast komt men door een vast inkomen niet meer in aanmerking voor bepaalde toeslagen. In sommige gevallen leidt dit ertoe dat men aan het einde van de maand minder geld over heeft dan men zou hebben als men nog in de bijstand zat. Ondanks een baan blijft men weinig inkomen genereren, waardoor men in de armoedeval vast zit.

In Nederland wordt de armoedeval over het algemeen als moreel onacceptabel gezien. Volgens sommigen is het huidige zorgstelsel juist een van de oorzaken van de armoedeval. Om dit tegen te gaan zijn in de loop der jaren diverse alternatieven voorgesteld, zoals een negatieve inkomsten belasting of een onvoorwaardelijk basisinkomen.