Sander Weijers

Msc. Sociologie en Politieke Theorie

Gepubliceerd op 13-09-2016

2016-09-13

Actieve donorregistratie

betekenis & definitie

Actieve donorregistratie is een systeem waarbij iedere inwoner van een land boven de 18 jaar kenbaar moet maken of hij of zij wel of geen donor wilt worden. Bij een actieve donorregistratie wordt op deze manier iedereen geregistreerd op het gegeven of men wel of geen donor wilt worden.

In ieder land worden verschillende systemen gehanteerd voor donorregistratie. Hierbij kan men denken aan een vrijblijvende donorregistratie, waarbij men niets behoeft op te geven en een Geen Bezwaar donorregistratie, waarbij iedere inwoner van het betreffende land automatisch donor is. Een actieve donorregistratie is een tussenvorm, waarbij men niet automatisch donor is, maar men wel dient aan te geven of men zich als donor of niet wilt registreren. Het is hiermee wezenlijk verschillend van de andere systemen. Wie namelijk niks aangeeft bij het formulier omtrent de actieve donorregistratie, wordt automatisch donor.

Bij actieve donorregistratie heeft iedereen meerdere opties die handelen over het eventuele donorschap. Men kan aangeven wel of geen donor te willen zijn, maar kan tevens aangeven de beslissing aan nabestaanden of een specifiek, speciaal persoon over te laten.

In Nederland is de donorregistratie geen onomstreden standpunt. Waar in Nederland al vele jaren een vrijblijvende donorregistratie wordt uitgeoefend, iemand die zich niet opgeeft als wel of geen donor wordt niet geregistreerd, zijn er tal van stemmen die opgaan voor een actieve donorregistratie.