Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Sociale structuur

betekenis & definitie

Geheel van onderling samenhangende kenmerken van de sociale verhoudingen in een gegeven groep of samenleving die een zekere duurzaamheid bezitten en die als sterk bepalend voor het functioneren van de groep of samenleving en voor het gedrag van de leden ervan kunnen worden beschouwd.