Samenlevingen

Samenlevingen - inleiding in de sociologie

Gepubliceerd op 19-04-2017

2017-04-19

Economische bindingen

betekenis & definitie

Afhankelijkheden tussen mensen voor zover deze voortvloeien uit de productie en distributie van schaarse middelen ter bevrediging van behoeften.