Samantha van Zeist

Student(in), Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 22-12-2015

2015-12-22

Assortiment

betekenis & definitie

Een assortiment is het gehele portfolio aan producten en diensten dat een organisatie aan haar klanten biedt. Deze producten of diensten kunnen door klanten gekocht of door de organisatie geleverd worden. De producten en diensten kunnen in assortimentsdimensies onderverdeeld worden en het bedrijf kan gebruik maken van verschillende assortimentsstrategieën.

De verschillende assortimentsdimensies zijn assortimentsbreedte, -diepte, -hoogte, - lengte en -consistentie.
Met assortimentsbreedte wordt het aantal productgroepen binnen een assortiment bedoeld. Bij een breed assortiment biedt de organisatie een groot aantal productgroepen aan, bij een smal assortiment is dit juist een klein aantal productgroepen.
De assortimentsdiepte is het aantal variëteiten in een productgroep. Van een diep assortiment is sprake wanneer de organisatie van één productgroep een groot aantal varianten heeft. Een ondiep assortiment daarentegen biedt weinig variatie binnen één productgroep.
Het gemiddelde prijsniveau van alle producten wordt de assortimentshoogte genoemd.
De assortimentslengte zegt iets over de voorraad van de producten binnen een organisatie.
Als de producten en diensten binnen het assortiment met elkaar samenhangen met betrekking tot behoefte en eindgebruik, is er sprake van assortimentsconsistentie. Is dit niet het geval, dan is het assortiment niet consistent.

Assortimentsstrategieën waarvan een bedrijf gebruik kan maken zijn productdifferentiatie, specialisatie, parallellisatie en trading-up of trading-down.
Wanneer sprake is van productdifferentiatie onderscheidt het product zich door middel van kleine aanpassingen aan het oorspronkelijke product.
Bij specialisatie richt het bedrijf zich op een bepaalde productlijn.
Wanneer een bedrijf meerdere producten heeft die zich in dezelfde bewerkingsfase bevinden, wordt van parallellisatie gesproken.
Als een bedrijf zich bezig houdt met trading-up of trading-down worden producten aan het assortiment toegevoegd. Als het toegevoegde product zich in een hogere prijsklasse bevindt dan de andere producten, noemt men dit trading-up. Het tegenovergestelde gebeurd bij trading-down, bij dit verschijnsel wordt een product met een lagere prijs aan het assortiment toegevoegd.