Sabine van Westerveld

Student aan de/het Radboud Universiteit Nijmegen

Gepubliceerd op 06-10-2015

2015-10-06

Interculturele Communicatie

betekenis & definitie

Interculturele communicatie is het coderen en interpreteren van een bericht tussen individuen of groepen met verschillende culturele achtergronden.

In het algemeen wordt er met interculturele communicatie geprobeerd om de communicatie tussen personen zo effectief mogelijk te laten verlopen wanneer zij verschillende culturele achtergronden hebben. Factoren die het proces van interculturele communicatie beïnvloeden zijn: de kennis van elkanders culturele achtergrond, de tijd en plaats waarin de communicatie plaatsvindt, de machtsverhoudingen tussen de personen die communiceren, en door het communicatievermogen van deze communicatiepartners.

Om miscommunicatie te voorkomen is kennis van culturele verschillen van belang. Hierdoor kan je een bericht aanpassen waardoor de kans dat je bericht wordt ontvangen en ook begrepen groter is: er zijn drie momenten waar je moet uitkijken dat je geen miscommunicatie veroorzaakt. Ten eerste, wanneer je een bericht omzet naar een signaal. Ten tweede, als het signaal wordt verstoord tijdens het versturen of ontvangen. En ten slotte op het moment dat het signaal wordt omgezet naar een bericht.

In een onderzoek naar interculturele communicatie kijken de onderzoekers naar hoe personen met verschillende culturele achtergronden met elkaar communiceren. Hiervoor is een crosscultureel onderzoek nodig. In een crosscultureel onderzoek worden de verschillen in communicatie die zich voordoen in verschillende culturen bekeken en onderzocht.