Robert Herlaar

Aviation Logistics | Airport Planning & Management

Gepubliceerd op 25-07-2015

2015-07-25

Standard and Recommended Practices

betekenis & definitie

Standard and Recommended Practices (SARP) is een veiligheidsmethode die tracht leden van ICAO te assisteren in het beheren van de veiligheid binnen de luchtvaart. Deze veiligheidsmethode is opgezet omtrent het ondersteunen van een proactieve strategie in het verbeteren van de veiligheidsprestaties binnen het wereldwijde luchtverkeer.

De SARPS zijn gepubliceerd in annexen van de Chicago Conventie. Deze annexen behoren niet tot de internationale verdragen en zijn daarmee ook niet juridisch bindend voor de verdragsluitende staten. Echter, de leden zijn wel verplicht samen te werken in het realiseren van gegarandeerde uniformiteit.

Standards worden door ICAO gespecificeerd als 'fysieke eigenschappen, configuratie, materiaal, prestatie, personeel of procedures die worden herkend als noodzakelijk voor de veiligheid of regelmaat van het wereldwijde luchtverkeer'. De verdragsluitende staten zijn verplicht te voldoen aan deze standaarden in overeenstemming met de Chicago Conventie.

Recommended Practices worden door ICAO gespecificeerd als 'fysieke eigenschappen, configuratie, materiaal, prestatie, personeel of procedures die worden herkend als wenselijk voor de veiligheid of regelmaat van het wereldwijde luchtverkeer'. De verdragsluitende staten proberen te voldoen (niet verplicht) aan deze standaarden in overeenstemming met de Chicago Conventie.