Robbin Aalders

Student at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Gepubliceerd op 15-11-2016

2016-11-15

Economic Value Added (EVA)

betekenis & definitie

Economic Value Added (EVA), ook wel aandeelhouderswaarde genoemd, is een maatstaf voor de prestaties van een onderneming en wordt berekend door het bedrijfsresultaat na aftrek van belastingen te verminderen met een passende vergoeding voor het kapitaal dat gebruikt is voor het creëren van de winsten.

EVA bestaat uit twee factoren: het bedrijfsresultaat na belastingen en de kapitaalkosten. Bij de kapitaalkosten wordt het netto geïnvesteerd kapitaal (som van vast kapitaal en werkkapitaal) vermenigvuldigd met de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen. Als het bedrijfsresultaat na belastingen hoger is dan de kapitaalkosten is er sprake van een positieve EVA. Een positieve EVA geeft aan dat het bedrijf heeft geïnvesteerd in waarde toenemende projecten. Bij een positieve EVA heeft het bedrijf geld over om te herinvesteren, en daardoor waarde kan genereren. Een negatieve EVA geeft aan dat de gehele projecten de kosten van kapitaal niet dekken, hierdoor wordt waarde vernietigd.

De EVA kan worden vergroot doormiddel van het toepassen van Supply Chain Finance (SCF). SCF is een financieringsconstructie die bedrijven gebruiken om hun werkkapitaal te verkleinen en daarmee indirect meer waarde te creëren.

Door het toepassen van SCF binnen een supply chain ontstaan er veranderingen binnen het EVA model. De debiteuren dalen, terwijl de crediteuren stijgen. Immers betaal je later (stijging crediteuren) maar ontvang je geld sneller (daling debiteuren). Hierdoor daalt het werkkapitaal en verbetert de cashflow van een onderneming. Door een stijging van de cashflow kunnen schulden makkelijker afbetaald worden en stijgt hiermee de kredietwaardigheid van de onderneming en daarmee de onderhandelingspositie. Door een sterkere onderhandelingspositie kan de rentevoet dalen. Door een daling van de gewogen gemiddelde kosten van het vermogen van een bedrijf (wegens een daling van de rentevoet) en een vermindering van het netto geïnvesteerde kapitaal, dalen de kapitaalkosten. Hierdoor stijgt de EVA.

Bronvermelding