Rob Marrevee

Creatief talkshow host Talent First

Gepubliceerd op 21-12-2016

2016-12-21

Missie

betekenis & definitie

Een missie is datgene dat de organisatie naar buiten wil uitdragen. Het geeft aan waarvoor de mensen uit de organisatie staan, wat hun identiteit en waarden zijn. Het heeft betrekking op een langere periode, is ambitieus, sturend en inspirerend voor de medewerkers.

Wat is een missie?
In een missie wordt het bestaansrecht van een organisatie beschreven vanuit de waarden en identiteit. De vraag die onder dit verhaal ligt is: waar staan we voor? Een missie is iets wat door de jaren heen gegroeid is, het is het fundament van een organisatie, veelal gekoppeld aan de oprichter van het bedrijf of organisatie. Deze oprichter had een droom en wilde met zijn organisatie iets wezenlijks bereiken in de wereld.
Een missie is een dieper liggende motivator om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. Als de missie helder is, dan kan een bedrijf in een storm terecht komen, maar dan weet iedere medewerker waarom hij deed wat hij deed en die wetenschap helpt je op de been te blijven in moeilijke situaties.
Een missie is een blijvend iets dat niet elk jaar verandert.
Hulpvragen om een missie te formuleren:
Waar staan we voor?
Welke normen en waarden hebben we?
Welke overtuigingen motiveren ons?
Wat is ons bestaansrecht?

Wat is een visie?
De vraag die onder het begrip visie ligt is: waar gaan we voor? In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig. Telkens wordt gekeken of datgene wat gedaan wordt nog in lijn is met de missie van de organisatie.

Hulpvragen om een visie te formuleren:
Wat willen we bereiken?
Wat zijn onze kernwaarden?

Bronvermelding