Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Gepubliceerd op 27-06-2017

2017-06-27

Personificatie en Allegorie

betekenis & definitie

Een allegorie is een voorstelling, die een abstract idee of begrip verbeeldt. Het is meestal een complex geheel van personen, dieren, dingen en handelingen.

Een allegorie bevat vaak één of meer 'personificaties'. Bij een personificatie wordt een (meestal abstract) begrip door één persoon voorgesteld, zoals bijvoorbeeld 'Vrouwe Justitia' als personificatie van de gerechtigheid. Een personificatie is vaak een stilstaande figuur, terwijl in een allegorie juist meestal sprake is van een actie, een handeling. Vanaf de klassieke oudheid tot ver in de 19de eeuw werden allegorieën en personificaties veel gebruikt in de beeldende kunst, voor het uitbeelden van zeer uiteenlopende begrippen.