Rijksmuseum

The Rijksmuseum is the Museum of the Netherlands.

Gepubliceerd op 23-06-2017

Nieuwe Testament

betekenis & definitie

De bijbel bestaat uit twee delen, het Oude en het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gaat over Jezus Christus, de grondlegger van het christendom. Hierin ligt de nadruk op zijn leer, zijn kruisiging en zijn opstanding uit de dood. Vier evangelisten: Mattheus, Marcus, Lucas en en Johannes, beschrijven Christus' leven en leer. In het boek Handelingen worden de lotgevallen van Christus' eerste volgelingen, de apostelen, besproken. Verder bevat het Nieuwe Testament een aantal brieven, de meeste van de hand van de apostel Paulus. Het wordt besloten met het wonderlijke visioen van Johannes op het Griekse eiland Patmos.