Aap betekenis & definitie

Vanaf de Middeleeuwen stond de aap te boek als een ondeugend en schaamteloos dier dat vaak opduikt in de kunst als symbool voor de duivel.

Een geketende aap verwijst in de 17de-eeuwse Hollandse schilderkunst naar de zondige mens die zich door zijn lusten laat ketenen, regeren. In 'De zondeval' van Cornelis Cornelisz. van Haarlem wordt de aap geassocieerd met het sanguïnische temperament. Bovendien was een aap iets exotisch. Het bezit van een aap was een luxe die alleen rijkelui zich konden permitteren. Behalve met zonde worden apen ook met 'na-apen' geassocieerd. Apen worden dikwijls voorgesteld terwijl zij menselijke bezigheden nabootsen.