Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Stralingsbescherming- en blootstelling

Gepubliceerd op 20-01-2017

Handeling

betekenis & definitie

Met ‘handeling’ wordt bedoeld het bereiden, voorhanden hebben, toepassen of zich ontdoen van kunstmatige of natuurlijke stralingsbronnen, wanneer deze gebruikt worden vanwege hun radioactieve eigenschappen. Het hebben of gebruiken van een toestel valt ook hieronder.