Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 02-12-2009

2009-12-02

Zelfcensuur

betekenis & definitie

Zelfcensuur is een versie van censuur waarbij media of individuen zichzelf publicatiebeperkingen opleggen. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan om gevoelens van hun publiek te ontzien of om problemen met de overheid te voorkomen.

Zelfcensuur is het achterhouden of vervormen van nieuws omdat de journalist andere belangen dan het belang van waarheidsgetrouwe informatie belangrijker acht. Zelfcensuur is ook feiten buiten hun context vermelden of een ander licht op een zaak werpen door informatie achter te houden. Zelfcensuur wordt vaak toegepast om geen slapende honden wakker te maken. Zelfcensuur wordt gedaan vanuit verschillende belangen: vanuit maatschappelijk belang, persoonlijk belang of journalistiek belang. Zelfcensuur vanuit maatschappelijk belang zorgt ervoor dat de media partijdig wordt. De media kan bijvoorbeeld erg voor of juist erg tegen de regering bericht geven. Zelfcensuur kan ook toegepast worden vanwege persoonlijk belang. Het kan dan gaan om de selectie van nieuws maar ook bewuster: vanwege het streven naar promotie, de wens om te scoren of vanwege opleiding, ervaring of politieke overtuiging. Tot slot kan zelfcensuur ook plaatsvinden met het oog op journalistiek belang. Bijvoorbeeld door iets nog niet publiceren vanwege de kans op dat er nog meer informatie kan komen.