Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 03-03-2016

2016-03-03

Witwassen

betekenis & definitie

Onder witwassen worden handelingen verstaan die tot doel hebben om geld dat geen legale oorsprong heeft te versluieren. Het gaat hier doorgaans om geld dat afkomstig is uit criminele activiteiten, zoals drugshandel, mensenhandel, diefstal en fraude.

In het criminele circuit gaat er doorgaans veel geld rond dat is verkregen door het uitvoeren van illegale activiteiten. Omdat het de aandacht van de politie zou trekken, kan dit geld vaak niet zomaar worden uitgegeven. Door middel van witwassen, kan het illegaal verkregen geld worden besteedt of worden geïnvesteerd. Justitie en de belastingdienst kunnen door het witwassen van geld niet bewijzen dat het afkomstig is uit illegale activiteiten. In Nederland is het witwassen van geld op zichzelf een misdrijf.

Het witwassen van geld voltrekt zich doorgaans door middel van complexe financiële transacties, waarbij het illegaal verkregen geld vaak wordt geïnvesteerd in bijvoorbeeld onroerend goed. Wanneer het geld is geïnvesteerd, is het voor justitie erg moeilijk om te bewijzen dat het om witwaspraktijken gaat. Hierom probeert men bij het vermoeden van witwassen al in te grijpen voordat het geld in de zogenaamde bovenwereld komt.

Criminelen kunnen op diverse wijzen geld witwassen. Dit kan bijvoorbeeld via het buitenland, waarbij men een paar bedrijven opricht in landen met een minder strenge controle. Deze bedrijven investeren het geld dan weer in andere bedrijven in eigendom van dezelfde persoon, dat het in de legale financiële markt brengt. Geld kan ook worden witgewassen binnen een eigen bedrijf, door bijvoorbeeld in de boekhouding de winst een stuk hoger weer te geven dan het daadwerkelijk is. Hoewel men dan hierover wel omzetbelasting moet betalen, kan men dit geld relatief gemakkelijk in de bovenwereld brengen.