Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 07-10-2012

2012-10-07

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering

betekenis & definitie

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een verzekering waarmee werknemers de garantie wordt geboden dat zij over een inkomen kunnen beschikken als zij arbeidsongeschikt zijn geworden.

De verzekering bestaat uit twee soorten uitkeringen: een loondervingsuitkering en een vervolguitkering. De eerste uitkering geldt alleen voor werknemers ouder dan 33 jaar en is afhankelijk van het gemiddelde dagloon dat iemand in het jaar vooraf aan de arbeidsongeschiktheid verdiende. De vervolguitkering wordt bepaald aan de hand van een minimumloon en de leeftijd van de werknemer.
Met behulp van de arbeidsongeschiktheidsklasse kan worden bepaald hoe hoog de loondervingsuitkering van een werknemer is. Iemand die bijvoorbeeld voor meer dan 80% arbeidsongeschikt is, heeft recht op een uitkering van 75% van het vroegere loon, terwijl iemand die tussen de 15- 25% arbeidsongeschikt is, slechts recht heeft op 15% van het vroegere loon.
Op 1 januari 2006 werd de wet opgevolgd door de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). De WAO bestaat dan ook alleen nog voor mensen die daarvoor al arbeidsongeschikt waren.