Wereldgezondheidsorganisatie betekenis & definitie

De Wereldgezondheidsorganisatie ofwel World Health Organization (WHO), is een organisatie van de Verenigde Naties ter bevordering van de gezondheid in de wereld.

De Wereldgezondheidsorganisatie, hierna te noemen WHO, is opgericht in het jaar 1948 en zij telt 193 lidstaten. Het hoofdkantoor is gevestigd in Genève. Hier vindt ook jaarlijks de wereldgezondheidsraad plaats. Haar aandachtspunten en uitdagingen betreffen de collectieve veiligheid en de risicofactoren voor een gezonde leefstijl. Zij doet onder andere onderzoek naar de risicofactoren voor een gezonde leefstijl. Dit heeft als doel om tot overeenstemming te komen samen met de andere lidstaten. De WHO streeft naar de versterking van gezondheidssystemen op het gebied van gezondheidspersoneel, alsmede evaluatie en monitoring en de toegankelijkheid tot technologie en geneesmiddelen. Ook probeert zij actief bij te dragen aan de strijd tegen overdraagbare ziektes zoals bijvoorbeeld aids, malaria en tuberculose. De WHO is onder andere verantwoordelijk voor het opstellen van internationale regels, normen en standaarden. Daarnaast verleent zij advies en technische bijstand aan de lidstaten en zij levert informatie over gezondheidszorg.

Gepubliceerd op 10-04-2015