Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 18-10-2010

Wat verder ter tafel komt

betekenis & definitie

Wat verder ter tafel komt (w.v.t.t.k.) is de naam van het agendapunt van een vergadering waarin alle zaken besproken worden die niet specifiek in de agenda zijn genoemd.

De voorzitter bereidt iedere vergadering voor door een agenda op te stellen die wordt doorgeleid aan de andere leden. Op die manier is iedereen op de hoogte van de punten die besproken zullen worden. Het kan voorkomen dat gedurende de vergadering bepaalde zaken aan de orde komen die niet specifiek als agendapunt zijn genoemd. Deze worden dan geschaard onder het punt w.v.t.t.k., welke de secretaris onder het gelijknamige kopje in de notulen zal verwerken.

Een voordeel van het agendapunt w.v.t.t.k. is dat het de leden van een vergadering de mogelijkheid biedt om in te gaan op actuele zaken. Een nadeel is dat het gebruikt kan worden om eerder ingenomen standpunten met betrekking tot bepaalde onderwerpen nogmaals aan de orde te stellen, waardoor discussies in feite worden herhaald.

< >