Waar het hart vol van is, loopt de mond van over betekenis & definitie

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over is een Nederlands spreekwoord en betekent dat iemand graag praat over zaken waar hij zich mee bezighoudt.

In plaats van loopt wordt er ook wel 'stroomt' of 'vloeit' gebruikt. Het spreekwoord wordt gebruikt wanneer een persoon over een onderwerp praat waar hij veel mee bezig is en waarover hij dus veel weet te vertellen. "De voetballer kon honderduit praten over de nieuwe trucjes die hij tijdens de training had geleerd. Het gesprek ging over niets anders dan voetbal." "Waar het hart vol van is, loopt de mond van over!" In veel gevallen wordt alleen het eerste gedeelte van de uitdrukking uitgesproken, mogelijk vanwege de lengte of omdat de rest als bekend wordt verondersteld. "Een van de collega's zei: "Joke vertelt erg enthousiast over haar nieuwe functie als directievoorzitter, h..." De ander reageerde: "Zeker. Waar het hart vol van is..."

Gepubliceerd op 10-04-2015