Vulkaan betekenis & definitie

Een vulkaan is een - meestal bergvormige - opening van een stuk planeet waaruit gesmolten gesteente (lava), gas en brokstukken door naar buiten komen. Als dit gebeurt spreekt men van een uitbarsting of eruptie.

Vulkanen ontstaan op aarde meestal op plaatsen waar tektonische platen aan elkaar grenzen. Als deze platen over elkaar heen schuiven ontstaat er een ophoping met daarin een gat: een vulkaan. Dit gebeurt voornamelijk in de Grote Oceaan, in de zogeheten Ring van Vuur. Indonesië, Japan, de westkust van Amerika en de Filipijnen zijn dan ook gebieden waar veel vulkanen voorkomen. Er bestaan vier soorten vulkanen, die vooral qua samenstelling en uitbarsting van elkaar verschillen. Schildvulkanen worden gevormd door lava die ver uit kan stromen waardoor er flauwe hellingen ontstaan. Stratovulkanen zijn het tegenovergestelde van schildvulkanen want daar stroomt veel stevigere lava uit waardoor deze niet ver kan uitstromen. Hierdoor ontstaan hele steile wanden. Kegelvulkanen worden gevormd door het gruis en puin dat uit de vulkaan naar buiten komt. Er ontstaat hierdoor een kegel met daarin een krater. Supervulkanen kenmerken zich door weinig reliëf, ze zien er uit als kloven of gaten in het landschap en barsten slechts 1 à 2 keer uit in een periode van een miljoen jaar.

Gepubliceerd op 10-04-2015