Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 24-11-2010

Voorzitter

betekenis & definitie

Een voorzitter is iemand die aan het hoofd staat van een vereniging of (politieke) partij. Hij of zij leidt de vergaderingen die met de leden van de vereniging of de partij worden gehouden.

Een voorzitter heeft dus een leidende functie. De voorzitter staat samen met de penningmeester en de secretaris aan het hoofd van het dagelijks bestuur. De voornaamste taak is het leiden van de vergaderingen. Leden van de vereniging of partij kunnen een ledenvergadering beleggen of de voorzitter kan besluiten tot het houden van een vergadering. Dit is soms een commissievergadering en soms een plenaire vergadering waar alle leden welkom zijn.

De voorzitter zorgt ervoor dat de vergadering ordelijk verloopt, dat sprekers niet door elkaar spreken en dat er niet teveel wordt afgeweken van de agenda, tenzij daar aanleiding toe is. Binnen sommige verenigingen wordt de voorzitter ook wel aangeduid met praeses of preses. Dit is voornamelijk het geval bij studentenverenigingen.

< >