Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 14-04-2010

2010-04-14

Verzuiling

betekenis & definitie

Verzuiling of verkokering is een (sociologische) term voor het verschijnsel waarbij een maatschappij is onderverdeeld in verschillende zuilen of stromingen.

Deze zuilen zijn onderverdeeld in bepaalde politieke of levensbeschouwelijke stromingen. De zuilen staan volkomen op zichzelf en hebben hun eigen organisaties (op bijvoorbeeld het gebied van onderwijs, media en politieke partijen). Onderling werken deze zuilen niet of nauwelijks met elkaar samen. Een zuil vormt dus een wereld op zich, het gehele (maatschappelijke) leven speelt zich erin af. Nederland was tot ver in de jaren vijftig een verzuilde samenleving. Toen waren grofweg de protestantse, katholieke, socialistische en liberale zuil te onderscheiden. In de jaren zestig kwam er langzaam een einde aan deze verzuiling en kwam een proces van ontzuiling op gang. De zuilen zijn daarmee goeddeels verdwenen.