Vegetatie betekenis & definitie

Vegetatie is het geheel van planten die in een bepaalde omgeving voorkomen.

De vegetatiekunde is de wetenschap die zich bezighoudt met vegetatie en plantengemeenschappen. In deze kunde is vegetatie gedefinieerd als: de ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waar zij groeien en in rangschikking die zij uit zichzelf hebben aangenomen.

Kort gezegd betekent dit: de verzameling planten die op een bepaalde plek samengroeien. Er is geen sprake van vegetatie in tuinen, omdat de mens hier zelf bepaalt wat er wel en niet groeit. Als de structuur wel door de mens is bepaald maar de soorten die er groeien niet, is er sprake van een halfnatuurlijke vegetatie. Productiebossen en landbouwgewassen vallen hier ook onder.

De plantengroei hangt af van verschillende factoren, zoals de klimaatzone, de hoeveelheid licht, de temperatuur en de hoeveelheid neerslag. Ongeveer tachtig procent van het landoppervlakte op de aarde is bedekt met vegetatie.

De plantenwereld is constant in verandering. Dit wordt ook wel successie genoemd. Deze loopt van de primaire successie tot de climax van de successie. De primaire successie is het begin van de plantengroei op een stuk land waar eerst niks groeide. De climax van de successie is het eindpunt van de vegetatie. Het duurt meer dan een eeuw tot de climax van de successie is behaald. Maar de mensheid verkort deze periode vaak, door bijvoorbeeld hout te kappen.

Gepubliceerd op 15-09-2016