Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 08-04-2015

2015-04-08

UNICEF

betekenis & definitie

UNICEF staat voor het United Nations Childrens Fund. UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties. Zij moet er op toezien dat overal ter wereld het Verdrag voor de Rechten van het Kind wordt nageleefd.

UNICEF werd op 11 december 1946 opgericht. Haar taak was toen om voedselpakketten en medicijnen naar kinderen uit de getroffen gebieden te brengen. In 1953 werd UNICEF een vast onderdeel van de Verenigde Naties. Het belangrijkste speerpunt van UNICEF is het Verdrag voor de Rechten van het Kind. In dit verdrag staan alle rechten die een kind heeft opgenomen, zoals bescherming tegen geweld. Dit verdrag werd op 20 november 1989 aangenomen en ondertussen hebben 195 landen het verdrag opgenomen in hun wetgeving. UNICEF helpt kinderen door ze scholing aan te bieden. Daarnaast probeert UNICEF de aidsepidemie terug te dringen en enten ze kinderen in tegen verschillende ziektes, zoals de mazelen. In 155 ontwikkelingslanden worden hulpprogramma's uitgevoerd, die gesponsord worden door fondsenwerving. Daarnaast zet UNICEF zich in voor het behalen van de Millenniumdoelen, die in 2015 voltooid moeten zijn. Een belangrijk doel is bijvoorbeeld het terugdringen van kindersterfte.