Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 18-12-2012

2012-12-18

Ukkie

betekenis & definitie

Ukkie is een verkleinwoord van het woord uk en is synoniem voor iets kleins. Vaak wordt een klein kind een ukkie genoemd.

Ukkie is vaak een ietwat schattige en liefkozende benaming van een klein persoon. Het kan hier gaan om een baby of een peuter. Het wordt ook vaak gebruikt om iemand te plagen. Bijvoorbeeld in de volgende zin: 'Jij wilt in die achtbaan? Maar je bent nog maar een ukkie!' Het kan in deze zin als plagerig worden opgevat, maar vaak wordt het woord ukkie door kleine mensen niet altijd als iets positiefs gezien. Er zijn bijvoorbeeld mensen die een groeistoornis hebben of gewoon niet groter worden. Een ukkie wordt ook gebruikt als benaming van een klein kind, waarbij het op een grappige manier wordt toegepast. Een ander woord dat hiervan afgeleid is, is ukkepuk. Dit wordt ook vaak op een plagerige manier gebruikt. Een ukkie hoeft niet altijd op een klein kind te duiden. Het kan ook voor babydieren gelden: 'Die pup is nog maar een ukkie.' Maar ook bij kleine voorwerpen wordt regelmatig het woord ukkie in de mond genomen.