Tucht betekenis & definitie

Tucht is een overkoepelende term voor de instrumenten of handelingen die worden verricht om een bepaalde groep of persoon discipline bij te brengen. Tucht wordt hierdoor vaak in verband gebracht met straf of gevangenisstraf.

Het doel van handelingen of instrumenten die vallen onder tucht, is het er voor zorgen dat er een gevoel van superioriteit wordt bewerkstelligd, waarbij de instructies en de bevelen van een meerdere blindelings moeten worden opgevolgd. Tucht is daarom geen onomstreden middel in het leger, waar het opvolgen van bevelen centraal staat. Hoewel veel leiders van nature tucht nodig hebben om ondergeschikten in het gareel te houden, wordt het tucht met name geassocieerd met een autoritaire stijl van leidinggeven. Een voorbeeld van tucht in het leger is het zodanig vaak uitoefenen van bepaalde handelingen, dat men er niet meer over behoeft na te denken en bevelen onmiddellijk kan uitvoeren.

Tucht verwijst niet alleen naar maatregelen om orde en gareel te behouden, men kan ook verwijzen naar het straffen van personen. Men gebruikt het woord tuchthuis dan ook als synoniem voor gevangenis. Ook wordt tucht wel eens geassocieerd met de kerk, waarbij straffen werden uitgedeeld aan diegenen die zich niet volgens de regels van de kerk hadden gedragen.