Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 06-02-2011

Tolerantie

betekenis & definitie

Tolerantie geeft aan in welke mate mensen die anders denken, zich anders gedragen of anders worden geaccepteerd in de maatschappij. Tolerantie wordt ook wel verdraagzaamheid genoemd.

Tolerantie komt van het Latijnse woord tolerare, dat verdragen betekent. Tolerantie gaat over bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting, levensstijl en seksuele voorkeur. Wanneer iemand tolerant is, heeft deze persoon bijvoorbeeld geen problemen met een lesbische buurvrouw, terwijl hij of zij zelf hetero is. Een andere seksuele geaardheid wordt dus getolereerd. Maar ook aan tolerantie zijn grenzen verbonden: als er bijvoorbeeld andere mensen uit de maatschappij in gevaar worden gebracht door een bepaalde levensstijl, wordt dit niet getolereerd.

Tolerantie wordt vaak gebruikt in discussies over de multiculturele samenleving. Als de verschillende denkbeelden en gebruiken van alle mensen immers worden getolereerd, kan dit grote gevolgen hebben voor de integratie. Er kunnen dan namelijk subgroepen ontstaan, doordat mensen met dezelfde gebruiken en gewoonten elkaar op gaan zoeken. Met alleen tolerantie is er geen sprake van volledige verdraagzaamheid. Hiervan is pas sprake als er respect is voor de mensen en hun eigenschappen.