Suggereren betekenis & definitie

Wanneer iemand iets suggereert, stelt diegene iets voor. Synoniemen zijn oproepen, opperen en voorstellen. Suggereren betekent ook het oproepen van bepaalde gevoelens bij mensen, zonder dat diegene het daadwerkelijk zegt.

Als iemand een suggestie doet, stelt hij iets voor. Het werkwoord hierbij is dus suggereren: "John suggereerde om het thema van het feest te veranderen in Hollywood in plaats van Proud to be Fout." Hier stelt John dus voor om van thema te wisselen. Het synoniem opperen komt tot uitdrukking in de volgende zin: "Hij opperde een alternatieve lunch vanwege de vegetariërs." De lunch die eerst werd voorgesteld, bevatte waarschijnlijk vlees. Suggereren heeft ook een andere betekenis. Als iemand iets suggereert, gebruikt diegene veel woorden om iets niet te zeggen, maar bedoelt diegene juist datgene wat niet wordt gezegd. "Sofie vroeg hoe laat we klaar zijn, ze suggereerde daarmee eigenlijk dat ze geen zin had in de wedstrijd." Hiervan is oproepen een synoniem: "Roy wil liever met de bus, hij roept daarmee op dat hij niet nat wil worden door de regen."