Ensie Encyclopedie

Redactie Ensie (2022)

Gepubliceerd op 08-04-2015

Stress

betekenis & definitie

Stress betekent een toestand van druk of belasting welke ontstaat als de aanpassingsmogelijkheden in een bepaalde levenssituatie worden overschreden. Stress kan zowel positief als negatief zijn.

In welke mate men stress ervaart wordt mede bepaald door karakter, fysiologie, erfelijkheid en omgeving. De ene mens is veerkrachtiger dan de ander. Bij stress maakt het lichaam hormonen aan die ervoor zorgen dat het lichaam zich klaarmaakt voor een vlucht-, vecht- of angstreactie op situaties die meer spanning met zich meebrengen. In zekere zin is stress soms goed om beter te kunnen functioneren of te presteren. Gezonde of positieve stress betekent bijvoorbeeld dat men vlak voor een deadline beter presteert, en daarna kan men zich gelijk weer ontspannen.

Bij ongezonde of negatieve stress is sprake van een langdurig verstoord evenwicht door problemen op het werk, werkloosheid of privéomstandigheden. Met name de negatieve spanningen kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid, omdat de langdurige effecten op het centrale en autonome zenuwstelsel hiervan groter zijn. Dit kan allerlei klachten veroorzaken, waaronder aantasting van het immuunsysteem.