Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gepubliceerd op 23-01-2011

2011-01-23

Solvabiliteit

betekenis & definitie

Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn leningen af te lossen. Is de solvabiliteit positief, dan is een bedrijf in staat zijn leningen af te lossen. Bij een negatieve solvabiliteit is dit niet het geval.

De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen van een bedrijf te delen door het vreemd vermogen van het bedrijf en dit vervolgens te vermenigvuldigen met honderd. De formule voor de solvabiliteitsratio is als volgt:

Solvabiliteitsratio = Totaal vermogen / vreemd vermogen * 100%

Wanneer de solvabiliteit van een bedrijf onder de 100% komt, zal dit bedrijf geen leningen kunnen aflossen. De solvabiliteit van een bedrijf zal dus het gunstigst zijn boven de 100 procent. Het komt erop neer dat bedrijven met een totaal vermogen dat groter is dan hun vreemd vermogen een positieve solvabiliteit hebben en hun leningen kunnen aflossen. De meeste bedrijven gebruiken de solvabiliteitsratio of debt ratio als maatstaaf om de solvabiliteit aan te geven.