Schaarste betekenis & definitie

Schaarste betekent dat ergens een geringe voorraad van is. Een ander woord voor schaarste is krapte. In de economische wereld betekent schaarste echter goederen die worden gemaakt door gebruik te maken van productiemiddelen.

Er bestaan in principe twee vormen van schaarste. Absolute schaarste betekent dat er ergens weinig van is. Zo is schoon water in Afrika een schaars goed net als voedsel in derdewereldlanden. Daarnaast bestaat er ook nog zoiets als relatieve schaarste. Hierbij gaat het vooral om schaarste die binnen de economie veelvuldig gebruikt wordt. Als er bij de productie van een bepaald goed andere productiemiddelen worden gebruikt zoals geld of tijd, spreekt men van een schaars goed. Alles wat dus geproduceerd wordt en waar tijd en geld ingestoken wordt, is schaars. Een vrij goed is het tegenovergestelde van schaars goed. Zonlicht is hier een goed voorbeeld van want voor niets gaat de zon op.

Laatst bijgewerkt 10-05-2011