Saneren betekenis & definitie

Saneren is het verbeteren door wat verouderd en vervallen is, te verwijderen. Saneren houdt in dat iets op orde wordt gebracht of dat iets gezond wordt gemaakt.

Sanering kan voor komen op veel verschillende gebieden. Sanering in bebouwing, sanering op financieel gebied, sanering op medisch gebied en sanering in het milieu komen in de praktijk veelal voor.

In de bebouwing is sanering een vorm van vernieuwing in stedenbouwkundig beleid. De huizen worden opgeknapt of huizen of andere soorten gebouwen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwe huizenbouw. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan wanneer de meeste huizen oud zijn, waardoor ze onderhevig zijn aan verval.

Sanering binnen een organisatie houdt in dat deze organisatie financieel gezond wordt gemaakt. Met behulp van ingrijpende maatregelen wordt een einde gemaakt aan een ongezonde financiƫle toestand. Hierbij kan worden gedacht aan een reorganisatie, waarbij contracten van werknemers niet worden verlengd of juist nieuwe werknemers worden aangetrokken. Een voorbeeldzin kan zijn: deze bedrijfstak moet snel gesaneerd worden, anders dreigt het hele bedrijf failliet te gaan.

Het saneren in de zin van dat iets weer gezond wordt gemaakt, kan voor van alles gelden. Zo kan een waterbodem worden gesaneerd, of een kunstgebit. Op het gebied van milieu is sanering het verwijderen van de vervuilingsbron om ecologische redenen en/of de volksgezondheid.

Gepubliceerd op 01-08-2016